Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI
Tüm ziyaretçilerimizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyor; bu nedenle de paylaştığınız kişisel verilerinizin hassasiyetle korunmasını sağlıyoruz.

Biz, veri sorumlusu olarak, bizimle paylaştığınız bilgileri gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası çerçevesinde, hangi kişisel verilerinizin işleneceği, ne amaçla işleneceği, işlenen bu verilerin neden ve kimlerle paylaşılabileceğini, veri işleme sistemimiz ve hukuki sebeplerimiz çerçevesinde işlenen verilerinize ilişkin haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüz doğrultusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI, TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI
Kullanıcı aracısı bilgileriniz ve IP adresiniz sadece çerezler gibi teknolojiler aracılığıyla ve analiz yapmak amacıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de reklam ağları, analitik sağlayıcılar, teknoloji sağlayıcıları, arama bilgi sağlayıcıları, reklam ağları gibi üçüncü taraflardan elde edilmekte, kaydedilmekte, depolanmakta ve güncellenmektedir. Aramızda mevcut bulunan hizmet ve sözleşme ilişkisi doğrultusunda ve bu süre içerisinde sadece meşru menfaat işleme şartına bağlı olarak kişisel verileriniz işlenecektir. 


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
Kişisel verileriniz sadece analiz yapılarak sizlere sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en ideal şekilde yerine getirebilmek, sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları aracılığı ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek, hizmetlerimizi ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek, hizmetlerimize en kapsamlı şekilde sizler tarafından ulaşılabilmesini ve faydalanabilmesini sağlamak, kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerinizin talep edilmesi halinde idari ve adli makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi için, sözleşme ve hizmet süresinde, amacına uygun olarak ölçülü bir şekilde güncelleneceği ve işleneceğini sizlerle paylaşmak isteriz. 


TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ KONUSU
Kişisel verileriniz, sözleşmesel ilişki içerisinde olduğumuz, faaliyetlerimizi gerçekleştirmek üzere hizmet aldığımız ya da hizmet sunduğumuz, işbirliği yaptığımız hem yurtiçi hem de yurtdışındaki 3. kişiler ve kurum ve kuruluşlara; aynı zamanda talep olması halinde idari ve adli makamlarla paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz aktarılırken gerekli idari ve teknik önlemlerin alınması koşulu sağlanacaktır. 


KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI
Kişisel verileriniz KVKK m. 11 uyarınca işlendiğinde veri sorumlusuna başvurmanız halinde aşağıdaki haklardan yararlanabilirsiniz: 
1.    Paylaştığınız kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
2.    Kişisel verileriniz işlenmişse buna yönelik bilgi talep etme hakkına sahipsiniz. 
3.    Kişisel verileriniz işlenme amacını ve bu amaca yönelik olarak uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair bilgi talep edebilirsiniz. 
4.    Verilerinizin aktarıldığı, üçüncü kişileri (yurtiçinde ya da yurtdışında) öğrenebilirsiniz. 
5.    Kişisel verileriniz yanlış ya da eksik işlenmişse bu verilerin düzeltilmesini talep edebilirsiniz.
6.    Kişisel verilerinizin yok edilmesini veya silinmesini isteyebilirsiniz. 
7.    Beşinci ve altıncı maddeler çerçevesinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilirsiniz. 
8.    İşlenen verilerinizde, otomatik sistemler tarafından yapılan analizlerde aleyhinize bir sonuç ortaya çıkarsa bu sonuca itirazda bulunabilirsiniz.
9.    Eğer kişisel verileriniz kanuna aykırı olarak işlenmişse bu durumda zarara uğrarsanız uğradığınız bu zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 
DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN!

Kişisel verilerinizin, yukarıda paylaştığımız üzere işbu gizlilik politikası çerçevesinde işlenmesini kabul edip etmemekte tamamen özgür olup siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde buna muvafakat verdiğiniz tarafımızca varsayılacaktır. KVKK kapsamında verileriniz hukuka uygun yolla işlenecek olup bu nedenle herhangi bir hak kaybına ya da zarara uğramayacağınız açıktır. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle ….. mail adresinden iletişim kurabileceğinizi sizlere hatırlatmak isteriz. 


Whatsapp Destek

Sıla Masal Okulu

Merhaba

Hoş geldiniz. Size nasıl Yardımcı olabiliriz ?